Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na sadnicama ima vidnih oštećenja, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. Ukoliko ste nakon prijema sadnica utvrdili:

  • Da ste dobili sadnice sorte koju niste poručili,
  • Da niste dobili sadnice sorte koju ste poručili,
  • Da se brojno stanje sadnica ne poklapa sa vašom porudžbinom,

u navedenim slučajevima ste u obavezi da nas obavestite o neispravnosti pošiljke odmah a najkasnije 24h od trenutka prijema putem telefona na broj: 060/0-725-279. Budite bez brige, u takvim slučajevima ćemo rešiti problem u vašu korist u najkraćem mogućem roku.